Broca media and language consultants cc

Inhoudsverskaffing en advertensiekopie

Kommersieel
  • Artikels, inligtingstukke vir koerante en tydskrifte (kommersieel en korporatief)
  • Webinhoud (artikels, inligtingstukkie, nuus en inligting vir web scrollers)
  • Kopie vir advertensies en bemarkingsmateriaal
  • Vertaling
  • Taalversorging en redigering (sub editing)
Nie-winsgewend
  • Artikels, inligtingstukke vir nuusbriewe, korporatiewe publikasies (jaarverslae, korporatiewe tydskrifte en koerante)
  • Webinhoud (artikels, inligtingstukkie, nuus en inligting vir web scrollers)
  • Kopie vir advertensies en bemarkingsmateriaal
  • Vertaling
  • Taalversorging en redigering (sub editing)