Broca media and language consultants cc

Media-opleiding

Kommersieel
  • Eenmalige of deurlopende redaksionele opleiding

Nie-winsgewend
  • Eenmalige of deurlopende opleiding vir skakelpraktisyns en mediawoordvoerders

Broca bied mediawerksessies aan wat rondom jou organisasie se spesifieke behoeftes gebou word – vanaf opleiding wat die skakelspan en woordvoerders slyp in die fynere kunsies van mediaskakeling tot werksessies vir nuusspanne by gemeenskapsradiostasies en gemeenskapskoerante of korporatiewe publikasies.

Werksessies kan aangebied word as ‘n eenmalige opleidingsgeleentheid of as deel van die implementering van die organisasie se mediastrategie.