Broca media and language consultants cc

Mpone Media Strategy

Oorsig
  • Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid vorm ‘n meetbare aspek van verantwoordelike bestuur (corporate governance)
  • Talle sosiale beleggings faal weens ‘n gebrek aan mediablootstelling
  • ‘n Mpone Media Strategy-borgskap stel ‘n maatskappy in staat om die mediastrategie van ‘n nie-winsgewende organisasie te borg
  • Die nie-winsgewende organisasie bekom sodoende ‘n mediaprofiel waarmee vir verdere borgskappe aansoek gedoen kan word
  • Die borgmaatskappy kry die nodige mediablootstelling vir sy sosiale beleggings

People, planet and profit – die sogenaamde triple bottom line. In die tydperk waarin ons leef, word ‘n maatskappy se wins bepaal deur die verskil wat dit maak aan die lewe van mense en die lewe van die planeet. Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid is meer as net liefdadigheid – dit is nou ‘n integrale aspek van die bestuur van ‘n maatskappy.

Die taak om ‘n verskil aan die lewe van mense te maak en om ons planeet te beskerm – eintlik almal se verantwoordelikheid – rus dikwels op die skouers van ‘n paar mense wat nie net geroepe voel om ‘n verskil te maak nie, maar wat ook weet wat om te doen om daardie verskil te maak. Om te slaag, het hulle egter hulp nodig.

Borgskappe en donasies vorm ‘n groot gedeelte van die begroting van baie van hierdie nie-winsgewende organisasies en aksiegroepe. Die groot probleem is egter dat hierdie organisasies dikwels oor ‘n baie lae mediaprofiel beskik. Dit is duidelik dat organisasies met meer openbare blootstelling ook die organisasies is wat beter kan beding vir borgskappe en donasies. In die meeste gevalle doen van hierdie organisasies besielende en lewensveranderende werk wat egter deur niemand raakgesien word nie.

Broca bied aan kommersiële ondernemings die geleentheid om die mediastrategie van ‘n nie-winsgewende organisasie te borg. Broca sal die mediaprofiel van hierdie organisasie of groep implementeer en bestuur om sodoende groter blootstelling aan die projekte van die organisasie of groep te gee. ‘n Stewige en bewese mediaprofiel gee aan hierdie organisasies weer die geleentheid om mee te ding om borgskappe en donasies – waarlik ‘n belegging in die toekoms.

Broca sal die kommersiële onderneming bystaan in die vasstel van ‘n borgskappakket wat die onderneming se doelwitte en begroting pas. Die onderneming kan self ‘n begunstigde identifiseer, of Broca kan dit namens die onderneming doen.