Broca media and language consultants cc

Vestiging van nuuskantore

Kommersieel
 • Koerante, tydskrifte, radio, korporatiewe publikasies
 • Analise van huidige situasie
 • Ontwikkeling van struktuur vir nuuskantoor/redaksie
 • Onderhoude en keuring van redaksie
 • Redaksionele opleiding
 • Implementering en monitering van struktuur oor vasgestelde periode
Nie-winsgewend
 • Gemeenskapspublikasies, gemeenskapsradio, korporatiewe publikasies
 • Analise van huidige situasie
 • Ontwikkeling van struktuur vir nuuskantoor/redaksie
 • Onderhoude en keuring van redaksie
 • Redaksionele opleiding
 • Implementering en monitering van struktuur oor vasgestelde periode