Broca media and language consultants cc

Taaldienste

Kommersieel
  • Skryf en verwerking van inligting vir voorleggings, amptelike kommunikasie (briewe, dokumente, ens.)
  • Vertaling (Afrikaans, Engels, Sesotho)
  • Taalversorging (Afrikaans, Engels, Sesotho)
  • Tolkdienste (Afrikaans, Engels)

Nie-winsgewend
  • Skryf en verwerking van inligting vir voorleggings, amptelike kommunikasie (briewe, dokumente, ens.)
  • Vertaling (Afrikaans, Engels, Sesotho)
  • Taalversorging (Afrikaans, Engels, Sesotho)
  • Tolkdienste (Afrikaans, Engels)